România a aderat la acord multilateral M324 cu privire la prelungirea valabilității certificatelor de pregătire profesională ADR a conducătorilor auto și a certificatelor consilierilor de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase

Răspuns al MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR, ref.  semnarea URGENTĂ  a acordului multilateral ADR privind prelungirea valabilității atestatelor șoferilor ADR, a consilierilor de siguranță, precum și prelungirea inspecției tehnice a cisternelor și a certificatelor de agreere ADR

Vă aducem la cunoștință faptul că România a aderat la acord multilateral M324 (în baza secțiunii 1.5.1 din ADR) cu privire la certificatele de pregătire profesională ADR a conducătorilor auto (în conformitate cu 8.2.2.8.2 din ADR) și certificatele consilierilor de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase (în conformitate cu 1.8.3.7 din ADR)
În aceste condiții:
– Prin derogare de la dispozițiile primului paragraf de la 8.2.2.8.2 din ADR, toate certificatele de pregătire profesională ale conducătorilor auto a căror valabilitate expiră între 1 martie 2020 și 1 noiembrie 2020 rămân valabile până la 30 noiembrie 2020. Aceste certificate se reînnoiesc pentru 5 ani dacă conducătorul auto face dovada participării la cursul de pregătire în conformitate cu 8.2.2.5 din ADR și a promovat examenul în conformitate cu 8.2.2.7 din ADR înainte de 1 decembrie 2020. Noua perioadă de valabilitate începe de la data inițială de expirare a certificatului care trebuie reînnoit.

– Prin derogare de la dispozițiile de la 1.8.3.16.1 din ADR, toate certificatele de pregătire profesională a consilierilor de siguranță pentru transportul de mărfuri periculoase a căror valabilitate expiră între 1 martie 2020 și 1 noiembrie 2020 rămân valabile până la 30 noiembrie 2020. Valabilitatea acestor certificate se prelungește de la data de expirare inițială, cu 5 ani, dacă deținătorii lor au promovat examenul în conformitate cu 1.8.3.16.2 din ADR înainte de 1 decembrie 2020.

Prezentul acord este valabil până la 1 decembrie 2020 pentru transportul pe teritoriile părților contractante ADR semnatare ale prezentului acord.

Până la data semnării de către România, acordul a mai fost semnat, și deci prevederile acestuia sunt aplicabile, în: Luxembourg, Germania, Austria, Norvegia, Franța, Irlanda, San Marino, Olanda (Țările de Jos), Cehia, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Spania, Slovacia, Belgia, Italia. Lista actualizata a statelor semnatare este disponibil aici; http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html,

În situația în care certificatul ADR al conducătorului auto se încadrează în derogarea de la primul alineat, recomandăm păstrarea unei copii a acordului M324 la bordul vehiculului pentru a fi prezentată cu ocazia controalelor.

Adriana Kalapis
Directia Transport Rutier

Lasă un comentariu